Tôi muốn thiết kế mẫu áo đồng phục lớp thì phải làm sao?

Nếu bạn cần thiết kế mẫu áo đồng phục cho lớp mình bạn có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: Liên hệ với nhân viên tư vấn của PIMPO UNIFORM theo số hotline: 0948.290.290 – Máy bàn: (04).66.809.809 để đăng ký thiết kế áo đồng phục lớp của bạn. Bạn chỉ cần nêu ra ý tưởng thiết kế áo đồng phục của lớp bạn hoặc bạn đọc thông tin về lớp mình (tên lớp, trường, số thành viên trong lớp…) Nhân viên tư vấn sẽ gửi yêu cầu thiết kế cho bộ phận thiết kế của PIMPO. Sau khi thiết kế xong nhân viên tư vấn sẽ gửi lại mẫu áo cho lớp bạn duyệt.

Cách 2: Bạn gửi mail yêu cầu thiết kế với nội dung sau hoặc bạn có thể điền thông đăng ký tại đây:

Yêu cầu thiết kế mẫu áo đồng phục lớp ……. (Tên lớp của bạn)
– Mặt trước áo: (bạn ghi ý tưởng thiết kế của bạn ở đây)……………………….
– Mặt sau áo: (bạn ghi ý tưởng thiết kế của bạn ở đây)……………………….
– Loại áo: (Cổ tròn hoặc cổ bẻ)………
– Màu áo: …………
– Mô tả thêm:…………..

Sau khi điền xong bạn gửi email về địa chỉ: dongphuc@ipro.vn . Ngay sau khi nhận được email PIMPO sẽ thiết kế và gửi mẫu lại cho bạn!