Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng (“Điều Khoản”) quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Pimpo và mọi trang web liên kết (“trang web”). Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này. Quý khách vui lòng xem kỹ các quy định và góp ý để chúng tôi có thể xây dựng website ngày càng thân thiện và phục vụ tốt hơn những yêu cầu của quý khách.

  • Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn
Khi quý khách đăng ký nhận thông tin và đặt hàng tại website bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại website sẽ được bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.
  • Trách nhiệm của bạn khi sử dụng website
Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của pimpo ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại 0936.113.357.