Áo đồng phục kỷ niệm ngày ra trường lớp A8 Hàn Thuyên 1998 – 2001