áo đồng phục kỷ niệm ngày ra trường lớp E10 THPT Đào Duy Từ 1998 – 2001