Áo đồng phục kỷ niệm ngày ra trường lớp 12D khóa 1997 – 2000