Áo đồng phục kỉ niệm ra trường K33 Việt Bắc khóa 1990- 1993

Áo đồng phục kỉ niệm ra trường K33 Việt Bắc