Áo đồng phục kỉ niệm 20 năm ra trường Yên Khánh B

Áo đồng phục kỉ niệm 20 năm ra trường Yên Khánh B