Áo đồng phục kỉ niệm 20 năm ra trường lớp 12C Kim Xuyên

Áo đồng phục kỉ niệm 20 năm ra trường lớp 12C Kim Xuyên