Áo đồng phục kỉ niệm 17 năm ra trường lớp Sinh k30 Đại học sư phạm Thái Nguyên

Áo đồng phục kỉ niệm 17 năm ra trường lớp Sinh k30 Đại học sư phạm Thái Nguyên