Áo đồng phục lớp 9A

Áo đồng phục lớp 9A

Áo đồng phục lớp 9A thiêt kế trên nền xanh ya kết hợp hình con rắn đại diện cho năm tuổi đội mũ tốt nghiệp với mong muốn năm cuối cấp có những thành tích thật tốt.


Xem thêm mẫu áo